Line ID : @auto_ease (มี @ นำหน้า) เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการชำระเงิน ผ่าน LINE Application

โทรด่วน! พื่อติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการสั่งผลิตภัณฑ์และอะไหล่รถยนต์ จากเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่สินค้า

แบตเตอรี่รถยนต์

 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-DIN65

  แบตเตอรี่ 3K DIN65

  ฿2,500
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 310
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 174 x 241 x 190
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-DIN75

  แบตเตอรี่ 3K DIN75

  ฿2,800
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 420
  แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 174 x 276 x 190
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-NS40ZL

  แบตเตอรี่ 3K N40ZL

  ฿1,500
  แอมป์ 35 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 274
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 127 x 195 x 222
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K N50ZL

  ฿1,900
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 348
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 170x 256 x 224
  เครื่องยนต์ 1800-2000
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-VDS75

  แบตเตอรี่ 3K VDS75

  ฿2,800
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 680
  แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 175 x 278 x 190
  เครื่องยนต์ 1500-1800
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-VS40L

  แบตเตอรี่ 3K VS40L

  ฿1,900
  แอมป์ 40 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  370
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 127 x 195 x 22
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K VS60L

  แบตเตอรี่ 3K VS60L

  ฿2,200
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  400
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 129 x 236 x 200
  เครื่องยนต์ 1500-1800
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่ 3K-VS80L

  แบตเตอรี่ 3K VS80L

  ฿2,600
  แอมป์ 70 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  600
  แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 173 x 257 x 203
  เครื่องยนต์ 2000-2500
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-44B19L-MF

  แบตเตอรี่ FB 44B19L-MF

  ฿1,700
  แอมป์ 40 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 290
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 125 x 184 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-46B24L-MF (M600L)

  แบตเตอรี่ FB 46B24L-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 335
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 237 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-46B24R-MF (M600R)

  แบตเตอรี่ FB 46B24R-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 335
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 237 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB 55D23L-MF

  แบตเตอรี่ FB 55D23L-MF

  ฿2,200
  แอมป์ 60 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 356
  แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 230 x 225
  เครื่องยนต์ รถกระบะ, SUV
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-75D26L-MF (M850L)

  แบตเตอรี่ FB 75D26L-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 640
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 258 x 225
  เครื่องยนต์ 1500-1800
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB DIN77

  แบตเตอรี่ FB DIN77

  ฿3,300
  แอมป์ 77 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 650
  แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 175 x 275 x 189
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 24 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB GOLD 105D31L-SMF

  แบตเตอรี่ FB GOLD 105D31L-SMF

  ฿3,200
  แอมป์ 90 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 780
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 304 x 225
  เครื่องยนต์ รถกระบะ, SUV
  รัปประกัน 24 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB HYBRID F135L

  แบตเตอรี่ FB HYBRID 135L

  ฿2,300
  แอมป์ 85 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ น้ำ
  CCA 630
  แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 304 x 225
  เครื่องยนต์ รถกระบะ, SUV
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-46B24L-MF

  แบตเตอรี่ GS 46B24L-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 325
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 129 x 238 x 225
  เครื่องยนต์ 1300-1800
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-LN3

  แบตเตอรี่ GS LN3-MF

  ฿2,500
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 720
  แผ่น/ช่อง 17 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 175 x 275 x 190
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-MFX-185L

  แบตเตอรี่ GS MFX-185L

  ฿2,600
  แอมป์ 90 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 680
  แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 173 x 305 x 225
  เครื่องยนต์ รถกระบะ, SUV
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-MFX-50L

  แบตเตอรี่ GS MFX-50L

  ฿1,800
  แอมป์ 40 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 356
  แผ่น/ช่อง 9 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 187 x 225
  เครื่องยนต์ 1300-1800
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนตฤ์ GS-MFX-60L

  แบตเตอรี่ GS MFX-60L

  ฿2,000
  แอมป์ 50 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 465
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 129 x 238 x 225
  เครื่องยนต์ 1300-1800
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-MFX-70L

  แบตเตอรี่ GS MFX-70L

  ฿2,400
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 510
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 173 x 232 x 225
  เครื่องยนต์ 1300-1800
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-MFX-80L

  แบตเตอรี่ GS MFX-80L

  ฿2,200
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 568
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 258 x 225
  เครื่องยนต์ 1500-2000
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS-MFX-90L

  แบตเตอรี่ GS MFX-90L

  ฿2,400
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 595
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 258 x 225
  เครื่องยนต์ 1500-2000
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa 40B20L

  แบตเตอรี่ Yuasa 40B20L

  ฿1,900
  แอมป์ 35 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 275
  แผ่น/ช่อง 9 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 187 x 227
  เครื่องยนต์ 1000 – 1500
  รัปประกัน 12 เดือน

ล้อและยางรถยนต์

 • Bridgestone 185-60-15 B250 4 เส้น-1

  Bridgestone 185/60-15 B250

  ฿5,600

  คุณสมบัติ Bridgestone 185/60-15 B250 4 เส้น ปี 16

  • – สัมผัสความราบรื่นในการขับขี่
  • – B250 ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล ลดเสียงรบกวน
  • – B250 สนองตอบการขับขี่ได้ดั่งใจ ควบคุมทิศทาง และควบคุมการเบรกได้อย่างมั่นใจแม้พื้นผิวถนนจะเปียก อีกทั้งมีความคงทนสูง
  • – ยางสัปดาห์ที่ 39-50 ปี 2016
 • DEESTONE 195-60R15 รุ่น R201

  DEESTONE 195/60R15 รุ่น R201

  ฿4,590

  คุณสมบัติ ยางดีสโตน 195/60R15 รุ่น R201 4 เส้น

  • – อัตราผ้าใบ 4 ชั้นเสริมด้วยใยเหล็ก เหมาะกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • – รับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 560 กก./เส้น ที่ความดันลมยาง 44 ปอนด์/ตร.นิ้ว และระดับความเร็วสูงสุด 240 กม./ชม.
  • – ความกว้างกระทะล้อที่เหมาะสม 6.0″
  • – ขอบยางมีแนวป้องกันขอบกระทะล้อจากการเฉี่ยวชน
  • – ผลิตในประเทศไทย สัปดาห์ปลายปี
 • ยางรถยนต์ DUNLOP 185-60R15 SP TOURING R1

  DUNLOP 185/60R15 SP TOURING R1

  ฿5,800

  คุณสมบัติ ยางรถยนต์ DUNLOP 185/60R15 SP TOURING R1

  • – ยางใหม่กริ๊ปส่งตรงจากโรงงาน ผลิตปลายปี 2017
  • – โปรโมชั่นราคาพิเศษสุด คุ้มค่า เหมาะสำหรับเก๋ง คันโปรด
  • – ส่วนผสมเนื้อยางต้านการสึกหรอ ช่วยเพิ่มอายุการใข้งาน
  • – ปลอดภัยต่อการขับขี่ด้วยความเร็ว และ ลดเสียงรบกวน
  • – ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลแและสะดวกสบาย
  • – ควบคุมการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกสภาวะการขับขี่
 • Koshi wheel cover 14 นิ้ว ลาย 5050

  Koshi wheel cover 14″

  ฿810

  คุณสมบัติ Koshi wheel cover ฝาครอบกระทะล้อ 14 นิ้ว ลาย 5050 (4ฝา/ชุด)

  • – ฝาครอบกระทะล้อ ขนาด 14 นิ้ว
  • – Size (cm) : 50 x 50 x 30
 • Koshi wheel cover 15 นิ้ว ลาย 5042BP สีดำ

  Koshi wheel cover 15″

  ฿810

  คุณสมบัติ Koshi wheel cover ฝาครอบกระทะล้อ 15 นิ้ว ลาย 5042BP สีดำ (4ฝา/ชุด)

  • – ฝาครอบกระทะล้อ ขนาด 15 นิ้ว
  • – โมเดล 15-5042BP
 • MAXXIS 195-60R15 รุ่น MA-P3

  MAXXIS 195/60R15 รุ่น MA-P3

  ฿4,890

  คุณสมบัติ MAXXIS ยางรถยนต์ 195/60R15 รุ่น MA-P3

  • – Size (cm) :60 x 60 x 20
  • – Weight (kg) : 29 kg
  • – Warranty Period : 5 Years
 • Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 15 นิ้ว ลาย 5056 BP

  Wheel Cover 5056 BP 15″

  ฿1,170

  คุณสมบัติ Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 15 นิ้ว ลาย 5056 BP สีดำ Black Print

  • – Wheel cover size 15 inch
  • – Weight (kg) : 2 kg
 • Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 14 นิ้ว ลาย 5067 WB

  Wheel Cover 5067 WB 14″

  ฿1,060

  คุณสมบัติ Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 14 นิ้ว ลาย 5067 WB ทูโทน Two Tone (1 ชุด มี 4 ฝา) ลายเว้านูน

  • – Size (cm) : 70 x 50 x 30
  • – Weight (kg) : 2 kg
 • Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 14 นิ้ว ลาย wc50

  Wheel Cover WC50 14″

  ฿810

  คุณสมบัติ Wheel Cover ฝาครอบกระทะล้อ ขอบ 14 นิ้ว ลาย wc50 (1 ชุด มี 4 ฝา)

  • – Size (cm) : 70 x 50 x 30
  • – Weight (kg) : 2 kg
 • ล้อแม็กซ์ CE28 งานYACHI ขอบ17

  ล้อแม็กซ์ CE28 YACHI ขอบ 17

  ฿3,750

  คุณสมบัติ ล้อแม็กซ์ CE28 งานYACHI ขอบ17

  • – ขอบ 17 กว้าง 7.5 ET35 4/100
  • – สีแม็กซ์ BRONZE 6/PF
 • ล้อแม็กซ์ Lenso DE3 Grande 6

  ล้อแม็กซ์ Lenso DE3 Grande6

  ฿7,500

  โปรโมชั่น ล้อแม็กซ์ Lenso DE3 Grande6

  • จัดโปรโมชั่นพร้อมยางใหม่ 265/50-20 ทั้งชุดเพียง 46,900
 • ล้อแม็กซ์ NAYA Hi-Performance Bovin

  ล้อแม็กซ์ NAYA Hi-Performance Bovin

  ฿5,520

  ขนาดของ ล้อแม็กซ์ NAYA Hi-Performance Bovin

  • – Size (cm) : 100x100x50
  • – Weight (kg) : 5 kg
 • ล้อแม็กซ์ TAM Rd310

  ล้อแม็กซ์ TAM Rd310

  ฿8,000

  ขนาดของ ล้อแม็กซ์ TAM Rd310

  • – ล้อแม็กซ์ TAM Rd310 สีดำ หน้าเงา อันเดอร์คัตแดง
  • – กว้างพิเศษ 9.5-20 นื้ว 6 รู 139 OFFSET 15
 • ล้อแม็กซ์ขนาด 15

  ล้อแม็กซ์ขนาด 15 สำหรับรถเก๋ง

  ฿2,700

  คุณสมบัติของ ล้อแม็กซ์ขนาด 15 สำหรับรถเก๋ง

  • – ล้อแม็กขนาด 15
  • – ET 20
  • – สำหรับรถเก๋ง
  • – สีดำ/เงิน
  • – 4 รู 100

น้ำมันเครื่อง

 • Castrol CRB TURBO SAE 15W-40

  CASTROL CRB TURBO SAE 15W-40

  ฿2,719

  คุณสมบัติของ CASTROL CRB TURBO SAE 15W-40

  • – ป้องการเกาะตัวของคราบเขม่า ด้วยการขจัด และลดการเกาะติดของเขม่าที่เป็นอันตรายออกจากพื้นผิวของเครื่องยนต์
  • – ช่วยเพิ่มฟิล์มปกป้องบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะ ที่เคลื่อนที่ ป้องกันปัญหาเครื่องยนต์เสียหาย แม้ภายใต้สภาวะการใช้งานmujหนักหน่วง รุนแรง และรักษาเนื้อฟิล์มให้คงสภาพ
  • – เพิ่มคุณสมบัติการกระจายเขม่า และลดปัญหาการกัดกร่อน โดยการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันที่เกิดจากความร้อนสูง และควบคุมการเกิดกรด
 • น้ำมันเครื่อง Castrol-GTX-20W-50

  CASTROL GTX 20W-50

  ฿530

  คุณสมบัติพิเศษของ น้ำมันเครื่อง CASTROL GTX 20W-50
  คาสตรอล จีทีเอ็กซ์ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องที่พัฒนาขึ้นจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพ Wear Guard Performance Booster ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของคาสตรอล ที่ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ในทุกช่วงอุณหภูมิการใช้งาน และรักษาความหนืดของน้ำมันได้ตลอดอายุการใช้งาน ด้วยระดับคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน SM นี้ทำให้ GTX ให้การปกป้องเครื่องยนต์ตลอดเวลา

 • Castrol Vecton 15W-40

  CASTROL VECTON 15W-40

  ฿2,650

  คุณสมบัติของ CASTROL VECTON 15W-40

  • – ลดอัตราการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง
  • – ลดอัตราการเกิดคราบเขม่า ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
  • – ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่บ่อยครั้ง
  • – ลดอัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ ทำให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • D3 EXTRA PLUS SAE 40

  ฿1,150

  คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก ดี-3 เอ็กซ์ตร้า พลัส

  ความข้นใสที่ 40°C, cSt. 151.91
  ความข้นใสที่ 100°C, cSt. 15.18
  ดัชนีความหนืด 100
  จุดวาบไฟ (COC), °C 272
  จุดไหลเท, °C -6
  สี, ASTM 2.5
  การเกิดฟอง (ลำดับที่ 1, 2, 3) Nil
  ความหนาแน่นที่ 15°C 0.9
  การกัดกร่อนแผ่นทองแดง 1a
  ค่าความเป็นด่าง, มิลลิกรัม KOH/ กรัม 6.62
 • D3-COMMONRAIL SAE 15W-40

  ฿750

  คุณสมบัติพิเศษ

  • DDL Booster ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ควบคุมเขม่า ป้องกันการเกิดโคลน
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เพิ่มอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ได้ดี ตอบสนองต่อการขับขี่
  • ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

 • Delo 400NG SAE 15W-40

  Delo 400 NG SAE 15W-40

  ฿580

  คุณสมบัติของ Delo 400 NG SAE 15W-40

  เดโล่® 400 เอ็นจี มีเทคโนโลยีไอโซซิน® เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมและระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานแก่เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ได้แสดงให้เห็นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบภาคสนามในการดำเนินงานต่าง ๆ และสามารถช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงไปได้อย่างมากในเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ของรถประจำทาง รถบรรทุกที่วิ่งระยะไกล และรถบรรทุกขนส่ง รถบรรทุกของเสีย และอุปกรณ์ที่ใช้งานนอกถนน

 • DIESEL TD-I-15W-40-18L

  ฿1,421

  คุณสมบัติของ DIESEL TD-I-15W-40-18L
  – ป้องกันการสึกหรอได้สูงสุดโดยเฉพาะในช่วง สตาร์ทเครื่องยนต์
  – สามารถใช้กับระบบไอเสียสมัยใหม่ได้ดี
  – ด้วยความข้นใสต่ำทำให้สามารถไหลลื่นเพื่อปกป้อง ชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ได้ดี
  – ราคาถูก คุ้มค่า

 • FURiO BENZINE F1 SAE 5W-30

  FURiO BENZINE F1 SAE 5W-30

  ฿1,839

  คุณสมบัติพิเศษ FURiO BENZINE F1 DIESEL 5W-30

  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ทนความร้อนสูง ป้องกันคราบโคลน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน
  • ช่วยให้อัตราเร่งแรงดี เครื่องยนต์ลื่น เงียบ
  • ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดมลพิษและยืดอายุกรองไอเสีย
  • อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น
  • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด 5W-30
 • FURiO F2 SAE 5W

  FURiO BENZINE F2 SAE 5W-30

  ฿650

  คุณสมบัติพิเศษ FURiO BENZINE F2 SAE 5W-30

  • – เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่า และลดมลพิษจากไอเสีย
  • – ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
  • – ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
  • – ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด 5W-30
 • น้ำมันเครื่อง FURIO-DIESEL-F1

  FURIO DIESEL F1 SAE 5W-30

  ฿2,390

  คุณสมบัติพิเศษ น้ำมันเครื่อง FURiO F1 DIESEL 5W-30

  1. ลดปัญหาการสึกหรอในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ และทำให้ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ยาวนานกว่ายิ่งขึ้น
  2. ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงทนทานแม้ผ่านมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน
  3. ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด 5W-30
  4. ช่วยรักษาความสะอาดของกระบอกลูกสูบ แหวนลูกสูบ และยังรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ใหม่อยู่เสมอ
  5. อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น
 • Mobil Delvac Super 1400 15W-40

  Mobil Super 1400 15W-40

  ฿680

  คุณสมบัติของ Mobil Delvac Super 1400 15W-40

  เบอร์น้ำมัน SAE 15W-40
  เบอร์สูตร
  ความหนืด, ASTM D 445 105
  cSt @ 40ºC 14.2
  cSt @ 100ºC 138
  ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 1.1
  ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896 10
  จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -33
  จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 227
  ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/L, ASTM D 4052 0.88
 • Shell Helix High Mileage SAE10W-40

  Shell Helix High Mileage SAE10W-40

  ฿900

  คุณสมบัติพิเศษ Shell Helix High Mileage SAE10W-40

  • – ช่วยลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • – มีสาร Active Seal Conditioning ช่วยปกป้องซีลและการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง
 • Star Marine 600 SAE 15W-40

  Star Marine 600 SAE 15W-40

  ฿2,850

  คุณสมบัติของ Star Marine 600 SAE 15W-40

  สตาร์ มารีน 600 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงแบบเกรดรวมสำหรับงานหนัก ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูงหลากชนิดที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน API CH-4 หรือ API CF

 • SUPER HDX SAE 40 API CC-SD

  SUPER HDX SAE 40 API CC/SD

  ฿599

  คุณสมบัติของ SUPER HDX SAE 40 API CC/SD

  – เพิ่มปริมาณสารชะล้างคุณภาพสูงมากเป็นพิเศษ ชะล้างคราบเขม่าในห้องเผาไหม้และวาล์วได้หมดจด

  – ป้องกันการเกิดตะกอนน้ำมันที่อุณหภูมิสูง

  – ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมที่แบริ่งและส่วนต่างๆได้ดี

  – ลดการสึกหรอของแหวน ลูกสูบและกระบอกสูบช่วยยืดอายุเครื่องยนต์

 • BCP GE NGV 15W-40

  บางจาก GE NGV 15W-40

  ฿620

  บางจาก GE NGV 15W-40

  • – ปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้รวดเร็วทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ท
  • – ทนความร้อนสูงได้ดี ลดการเกิดโคลน และภาวะการอุดตันของกรองน้ำมันเครื่อง
  • – เพิ่มสารพิเศษที่จะช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง
  • – เพิ่มประสิทธิภาพของการหล่อลื่น แม้ในสภาวะการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรติดขัด และฝุ่นละอองสูง
  • – ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ และประหยัดเชื้อเพลิง
  • – ผ่านการทดสอบกับการใช้งานจริงในเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซ NGV และ LPG

เครื่องเสียงรถยนต์

 • Bluetooth A2DP BM-E9

  A2DP BM-E9 V3.0+EDR

  ฿760

  คุณสมบัติของ เครื่องไฮไฟ A2DP BM-E9 V3.0+EDR สำหรับชุดลำโพง

  • – ขนาด: 1 เซนติเมตร x 2.8 เซนติเมตร x 1.0 เซนติเมตร
  • – น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 7ออนซ์/49กรัม
  • – ความยาวสายเคเบิล USB ชาร์จ: 50 เซนติเมตร
  • – บลูทูธเวอร์ชัน 0 EDR
  • – โปรโตคอลที่รองรับ: Hsp/Hfp/A2dp
  • – ช่วงความถี่: 4ghz-2. 4835ghz
  • – ระยะห่าง: 10แผ่น
  • – เก็บแรงดันไฟฟ้า: ซี 5
  • – ตลอดเวลาการทำงาน: 4ชั่วโมง
  • – เวลาชาร์จ: 5ชั่วโมง
 • ลำโพง Fokker FK-CX653

  Fokker FK-CX653

  ฿699

  คุณสมบัติของ ลำโพง Fokker FK-CX653

  • – เป็นลำโพงแกนร่วม 3 ทาง
  • – ขนาด 5 นิ้ว
  • – เหล็กปั๊ม แข็งแกร่ง
  • – รองรับกำลังขับได้มากถึง 200W
  • – ออกแบบพัฒนามุ่งเน้นความสวยงาม
 • LXJ SET CA1500/DNP69

  LXJ SET CA1500/DNP69

  ฿2,474

  คุณสมบัติของ ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ LXJ SET CA1500/DNP69

  • กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง 4 ทาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 6.6 mm. Piezo 2xx20 mm.
  • เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
  • อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
  • แม่เหล็กขนาด: 20 Oz
  • กำลังขับ: 800 W
  • ความถี่ตอบสนอง: 55 Hz-22000 Hz
  • ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M
 • Music D.J. M-M16X

  Music D.J. M-M16X

  ฿1,579

  คุณสมบัติของ Music D.J. M-M16X

  • – สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Smart Phone ได้
  • – สามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 จาก Micro-SD card, USB Flashdrive
  • – เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณอื่นจากเครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นบลูเรย์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
  • – มีไมโครโฟนแถมมาในตัว 1 อัน
  • – มีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่
 • NKE SET PK502/DN65/HP35

  NKE SET PK502/DN65/HP35

  ฿1,999

  คุณสมบัติของ ชุดเครื่องเสียง รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ NKE SET PK502/DN65/HP35

  • – HURRICANE HP-35
  • – Super TWEETER Magnet
  • – powerful neodymium magnet
  • – mount system : flush angle surface mount
  • – furro fluid cooling
  • – 1″ voice coil
  • – impedance 4 ohm
  • – music peak power 200 watt
  • – frequency response 1.5k-23khz
  • – sensitivity 95db (1w/1m)
 • NKE ชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา 150 วัตต์ dc12v

  NKE ชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา 150 วัตต์ dc12v

  ฿1,999

  คุณสมบัติของ Music D.J. M-M16X

  • – MONOเครื่องขยายเสียงมอเตอร์ไซค์/รถยนต์/เรือ
  • – ใช้ไฟ DC – 12V
  • – กำลังขับ 150 วัตต์
  • – ใช้ได้ทั้งรถมอไซค์ รถยนต์ เรือ กินกำลังไฟ 12 โวลต์ DC
 • OEM แผงลำโพงข้างแคป

  OEM แผงลำโพงข้างแคป

  ฿1,251

  คุณสมบัติของ OEM แผงลำโพงข้างแคป

  • – ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส
  • – ใช้ได้ สำหรับ Isuzu All New D-Max ปี 2012 – 2015 และ Chevrolet Colorada ปี 2012 – 2015  เท่านั้น
  • – เข้ารูปกับรถได้อย่างลงตัว และสวยงาม
 • PRIORITY รุ่น PS-165F2

  PRIORITY รุ่น PS-165F2

  ฿1,920

  คุณสมบัติของ ลำโพงแยกชิ้นเฟสปลั๊ก PRIORITY รุ่น PS-165F2

  • – ขนาด 5 นิ้ว PRIORITY รุ่น PS-165F2
  • – แยกชิ้นเฟสปลั๊ก
  • – เสียงชัด ดังไกล
  • – พาวเวอร์ 260 วัตต์
 • Sony เครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ 1 din รุ่น CDX-G1200U

  Sony 1 din รุ่น CDX-G1200U

  ฿2,112

  คุณสมบัติของ Sony เครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ 1 din รุ่น CDX-G1200U

  • – 4 x 55W
  • – เปิด EXTRA BASS เพื่อเพิ่มเสียงต่ำแบบไดนามิก
  • – เล่นเพลงจากแอพในโทรศัพท์ Android ของคุณ
  • – อีควอไลเซอร์ 10 แบนด์ที่ปรับระดับได้พร้อมโหมดคาราโอเกะ
  • – พอร์ต USB ด้านหน้าเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือไลบรารีเพลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณ
 • OMG ลำโพงรถยนต์ LABO-PS1401D

  ลำโพง OMG LABO – PS1401D

  ฿590

  คุณสมบัติของ OMG ลำโพงรถยนต์ ลำโพงขยายเสียงในรถ LABO – PS1401D ขนาด 4 นิ้ว

  • – ลำโพงรถยนต์ขนาด 4 นิ้ว ตัวเล็กคุณภาพสูง
  • – ช่วยปรับปรุงเสียงให้มีคุณภาพ
  • – ใช้งานง่าย ติดตั้งเองได้ มีอายุการใช้งานนาน
  • – ขนาดเล็ก ไม่เปลืองเนื้อที่ในการติดตั้ง

แบตเตอรี่รถยนต์แนะนำ

แบตเตอรี่รถยนต์ GS
GS MFX50L
3K 46B24L
Yuasa 50B24L
Panasonic 50B24L
FB 46B24L MF
Bosch 65B24L

COMPLETE

AUTO-EASE.COM

Auto-Case จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ , น้ำมันเครื่องยี่ห้อต่างๆ และ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในราคาย่อมเยา

AUTO-CASE.COM

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับรถยนต์ของท่าน ท่านควรทำอย่างไร หากกรณีฉุกเฉินท่านต้องทำการเรียกช่างเพื่อให้มาแก้ไข ณ ที่เกิดเหตุ แต่หากรถยนต์ของท่านยังสามารถวิ่งได้อยู่ ท่านควรนำรถยนต์ของท่านเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คให้เรียบร้อย แต่ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นกับรถยนต์ของท่านแล้วละก็ ท่านควรมั่นตรวจเช็ครถยนต์ของท่านทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความสะดวก

OUR SERVICES

IMPORTANT TAGS

 • น้ำมันเครื่องยนต์
 • ระบบเบรค
 • ช่วงล่าง
 • ล้อและยางรถยนต์
 • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

WORKING HOURS:

Weekdays: 08.00 น. – 20.00 น.
Sunday: Closed

BEST SELLER

 • FURIO DIESEL F1 SAE 5W-30
 • D3-COMMONRAIL SAE 15W-40
 • D3 EXTRA PLUS SAE 40
 • DIESEL TD-I-15W-40-18L