สินค้า

น้ำมันเครื่องยนต์ ดีเซล

 • D3 EXTRA PLUS SAE 40

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • D3-COMMONRAIL SAE 15W-40

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • DIESEL TD-I-15W-40-18L

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • FURIO DIESEL F1 SAE 5W-30

  คุณสมบัติพิเศษ

  1. ลดปัญหาการสึกหรอในขณะสตาร์ทได้ดี ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่า
  2. ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงทนทานแม้ผ่านการใช้งานในระยะยาวนาน
  3. ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด 5W-30
  4. ช่วยรักษาความสะอาดของลูกสูบ และแหวนสูบ รักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ใหม่เสมอ
  5. อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันเครื่องยนต์ ดีเซล

 • D3 EXTRA PLUS SAE 40

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • D3-COMMONRAIL SAE 15W-40

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • DIESEL TD-I-15W-40-18L

  ดกกดกดกหดกหดกด

 • FURIO DIESEL F1 SAE 5W-30

  คุณสมบัติพิเศษ

  1. ลดปัญหาการสึกหรอในขณะสตาร์ทได้ดี ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่า
  2. ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงทนทานแม้ผ่านการใช้งานในระยะยาวนาน
  3. ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด 5W-30
  4. ช่วยรักษาความสะอาดของลูกสูบ และแหวนสูบ รักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ใหม่เสมอ
  5. อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น